Stora Hällsta Kvarn

Adress: Stora Hällsta, 733 94 SALA
Tel: 0224 - 15166
ISO: Livsmedel,
Webb: www.storahallsta.com
E-post: stora.hallsta@swipnet.se

Kontaktperson: Ingvar Pettersson
Mobil:
070-1417034

Certifikat: KRAV
Utfärdare: Kiwa Sverige AB


Nyckelord: Bageri, Ekologisk mat, Gårdsbageri, Gårdsbutik, KRAV, Kvarn, Lokalproducerad mat,