Stokvis Tapes Sverige AB

Adress: Zinkg. 6, Box 769 60117 NORRKÖPING
Tel: 011 - 280400
Webb: www.stokvistapes.se

Kvalitets- och miljöchef: Robert Ahlquist
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004 utfärdade av
SFK Certifiering AB.
Verksamhet: Försäljning, lagerhållning och distribution av
industriella tejper samt tillverkning av kundanpassade tejpprodukter.