Barilla Sverige AB

Tel: 0590 - 18100
Webb: www.wasa.com

Certifikat: BRC-Food, SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004
utfärdade av DNV. SS-EN SS 627750 utfärdat av DNV (energi).